THE LAUTASLIINA - KIRJOTUT KOTITARINAT 2020-2021 on Espoon kulttuuritoimen avustuksella pilotoitu taideprojekti Espoon Eläkekotisäätiön Hopeakuun palvelutalossa asuville muistisairaille henkilöille. Projektissa osallistutettiin Palvelutalo Hopeakuun asukkaita, henkilökuntaa, läheisiä ja vapaaehtoisia kirjomaan muistisairaiden ihmisten kotitarinoita visuaaliseen muotoon, valkoiselle, pelkistetylle kangasneliölle. Lautasliinoja kirjottiin 43 kappaletta. Vapaaehtoisia kirjojia ilmoittautui mukaan myös valtakunnallisesti. Kaikkien vapaaehtoisten kirjomat työt lahjoitetaan Palvelutalo Hopeakuun asukkaiden käyttöön 12.08.2021.

Projektimme innoittajana on toiminut vuonna 2013 Britanniassa, Bristolin kaupungissa, Safton Gardens palvelukodissa toteutettu The Napkins - taideprojekti. Saimme englantilaiselta Willis Nelson, taiteen ja hyvinvointiprojekteja tuottavalta organisaatiolta, luvan käynnistää Suomessa vastaavanlainen hanke.

Kirjotut kotitarinat- työpajat ovat olleet mielekäs keino tuoda esiin muistisairaan ihmisen omaa ääntä ja luovuutta. Palvelutalo Hopeakuun henkilökunta sai uuden menetelmän kerätä asukkaiden tarinoita, erityisesti keinon vahvistaa omahoitajan ja asukkaan sekä läheisten välisiä suhteita. Taide- ja luovatoiminta yhdistävät eri ikäisiä espoolaisia muistisairaan ihmisen oman kotitarinan ympärille. Tarinallisten lautasliinojen kautta tuotetaan iloa ja värejä palvelukodin ympäristön elävöittämiseksi, lisätään ruokailuhetkien innostavuutta ja aisteihin perustuvaa ilottelua. Koti käsitteen ymmärrys ja merkitys laajenee. Hankkeen avulla luodaan positiivista asennetta palvelutalojen ja hoitokotien imagoon.

Hankkeen tavoitteena on yhteisötaiteen, osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä tuoda muistisairaan ihmisen oma ääni ja luovuuden merkitys kuuluviin ja näkyviin.

Toivomme intoa ja vimmaa tarttumaan samanlaiseen haasteeseen palvelutaloissa ja hoivakodeissa ympäri Suomen.

Espoossa 10.08.2021 

Taina Semi

taina semi.JPG
TAINA SEMI

Taina Semi on ekspressiivisen taideilmaisun ohjaaja, muistityön kehittäjä, ihmislähtöisen työn valmentaja ja tietokirjailija. Hän on toiminut ja kehittänyt muistityötä erityisesti asumispalveluiden ja hoivakotien toimintaympäristöissä liki kolmenkymmenen vuoden ajan. Taina on kiinnostunut luovista – ja taidelähtöisistä menetelmistä parantamaan ja tuomaan merkityksellisyyttä muistisairaiden ihmisten elämään. Perhe, luonto, puutarha, mökkeily, koirat, musiikki, kirjat antavat hänelle inspiraatiota hänen omaan elämään.  

heidi hatakka.JPG
HEIDI HATAKKA

Heidi Hatakka on espoolainen käsityöyrittäjä, käsityötaiteen ja tuotteiden suunnittelija ja käsityöntekijä. Hän on lapsesta asti tehnyt käsitöitä äitinsä opastuksella, opiskellut aikuisena käsityötaiteita ja nykyään tehnyt siitä yrityksensä toiminnan yli kymmenen vuoden kauneusalan yrittäjänä olon jälkeen. Hänen työnsä perustuu vahvasti luontoyhteyteen, perinteisiin ja aitoihin materiaalivalintoihin, kotimaisuuteen, ekologisuuteen sekä tuotteen uniikkiin vaikuttavuuteen. Nämä samat arvot ovat hänen elämänsä oppaina yhdessä kissojen ja miehensä kanssa.