ihminen_pa%C3%8C%C2%88a%C3%8C%C2%88osass

Taina Semi

The lautasliina- kirjotut kotitarinat hanke on luova, taidepohjainen, yhteisöllinen, pitkäkestoinen projekti, jossa Palvelutalo Hopeakuun asukkaat pääsevät kertomaan tarinoita kotiin liittyvistä, itselleen merkityksellisistä muistoista ja asioista. Asukkaat, läheiset ja vapaaehtoiset kirjailevat tarinat yksinkertaiseen, arkiseen ja kankaiseen lautasliinaan. Lautasliina projektin tavoitteena on lisätä ihmisten osallisuutta ja toimijuutta sekä hyvän tekemistä toinen toisille. Kun ihminen kykenee kertomaan tarinan, mutta ei pysty kirjomaan sitä, sen voi kirjoa toinen asukas, läheinen, omahoitaja tai vapaaehtoinen.

Vietin pienen keskustelutuokion Hopeakuun virikeohjaajan Liisa Wallikiven ja fysioterapeutti Terhi Karttusen seurassa. Pohdimme The lautasliina- kirjottujen kotitarinoiden merkitystä asukkaille sekä heille itselleen.  

Liisan ajatuksia:

” Iloa tuottaa, kun ihminen on pääosassa. Hän saa jakamattoman ajan, kun vierellä on joku, joka kuuntelee keskeyttämättä, on aidosti läsnä, kiireettömässä tunnelmassa.  Koetaan herkistäviä hetkiä puolin ja toisin. Tämän projektin myötä on herännyt kunnioitus vanhempia sukupolvia kohtaan. Miten erilaista elämää he ovat eläneet. Tämä auttaa ymmärtämään ihmisen elämää. Hän on yksilö. Asukkaiden kertomia tarinoita voidaan hyödyntää ja ottaa esille myös yhteisillä ulkoilureissuilla ja viestiä hänelle samalla, olet tärkeä. Liisa kiteyttää kirjontaprojektin: Luovat taidemenetelmät antavat syvyyttä hoitotyöhön. Tarina kertoo, kuka sinä olet ja tämä auttaa meitä tekemään vielä parempaa hoitotyötä.

Terhin ajatuksia:

” Tämä projekti on ihana mahdollisuus tuoda esiin ihmisten tarinoita. Ja miten monilla keinoilla näitä tarinoita voidaan saada, luoda merkityksellisiä hetkiä ja läsnäoloa. Lautasliinaan kirjailtu kotitarina on uusi mahdollisuus ikuistaa asukkaan elämäntarina.  Äskeisessä kirjontapiirissä opin asukkaiden kotitarinoiden kautta, kuinka tärkeää heille on yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, leikkiminen, laulaminen ja kaikenlainen yhteistoiminta. Sai minut miettimään, miten tätä voidaan hyödyntää ja jatkokehittää täällä meillä. Kuinka voisimme ennaltaehkäistä asukkaiden yksinäisyyttä ja eristäytymistä? Voisimme kehittää säännöllisen kirjontapiirin palvelutalon asukkaille.  Meillähän on juttutupa- Eeron baari. Ehkä sitä voisi koronan aikana hyödyntää enemmän.”

Terhi antoi palautteen The lautasliina- kirjotut kotitarinat hankkeen vetäjille:

” Olette pohjantähtiä, tuotte valoa, kirkkautta ja toivoa hoitotyöhön sekä asukkaiden merkityksellisempään elämään.”

P1010339_edited_edited.jpg
ka%CC%88sityo%CC%88%20yhdista%CC%88a%CC%

Käsityön merkitys vanhemmille ikäluokille on suuri, käsitöitä tehtiin paljon. Valmiita vaatteita ostettiin harvoin. Käsitöiden tekeminen koulussa oli toisille mieluista, toisille yhtä tuskaa. Kaikilla oli oma taitonsa ja lopulta omanäköinen tuotos. Nykyisin myös miehet ovat innostuneet käsitöiden tekemisestä. Käsityö ja yhdessä tekeminen yhdisti ennen ja yhdistää tänään.

Vuoden kalenteri täyttyy monesta Käsityötapahtumasta, markkinoista, myyjäisistä ja nykyisin myös virtuaalisista nettimarkkinoista. Netti on täynnä käsityöryhmiä, ohjeita ja tarvikekauppoja. Käsityö on tärkeä osa elämää monelle. Käsityöryhmistä löytyy samanhenkisiä ystäviä ja kontakteja. Käsityön arvostus on noussut, on halu tehdä itse perheelle ja lahjaksi.

Muuttunut elämänrytmi on vaikuttanut siihen, että suvun eri ikäpolvet ovat erkaantuneet toisistaan, asutaan kaukana ja oma suku on jäänyt vieraaksi. Vanhat tavat, käsityötaidot ja tietämys eivät välttämättä enää siirry sukupolvelta toiselle. Onneksi kiinnostus käsitöihin ja uudet tekniikat vanhojen rinnalla kiinnostavat.  Kirjonta on hyvin vanha ja perinteinen käsityömuoto. Kirjomalla koristeltiin tai nimikoitiin pyyhkeitä, lakanoita, pöytäliinoja. Kirjonta on monille tuttua kouluajoilta. The Lautasliina- projektin kautta kirjonta tuo kankaalle kotitarinoita. Muistoja. Käsityö yhdistää nyt muistisairaan ja läheisen, hoitajan tai vapaaehtoisen.

Olin ensimmäisen kerran mukana kirjontakohtaamisessa yhteistyökumppanimme Hopeakuun aurinkoisella pihalla. Pöydällä oli valkoinen kangasliina, kynä, lankoja, kirjontaneula sekä -kehys. Tapasin minulle vieraan muistisairaan asukkaan, myös minä olin hänelle vieras ihminen.  Mukana oli tuttu hoitaja.  Jutustelimme yhdessä, käsityöjuttuja ja muistoja lapsuudenkodin kokemuksista. Kuuntelin, olin läsnä ja yhtäkkiä välillämme olikin näkymätön silta. Oli muisto kankaasta, kirjonnasta, patalapuista ja karjalaisuudesta. Oli yhteinen kokemus. Meidät yhdisti käsityö. Hän jaksoi tehdä muutaman kirjontapiston itsekin. Tässä hetkessä koin todellisesti käsityön yhdistävän vaikutuksen. Sain kokemuksen: Käsityö yhdistää ihmisiä, se yhdistää myös mielen ja tuo menneen ajan tähän hetkeen.

Heidi Hatakka

P1010338_edited.jpg
luovuus%20ja%20muistisairas%20ihminen_ed

Luovuus asuu jokaisessa ihmisessä

Ihmisen luovuus ei lopu muistisairaus diagnoosiin. Itse asiassa mielen irrallisuus tavallisten asioiden ajattelusta voi jopa parantaa kykyä liikuskella luovaan henkeen. Kyky nähdä ympäröivä maailma uusin silmin, on olemassa kaikissa ihmisissä, jokaisella omien näkökulmien mukaan. Monet tutkimukset ovat painottaneet luovan- ja taidetoiminnan roolia parantamaan muistisairaiden ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua, kuten valintojen ja hallinnan tunteen edistämisen, riippumattomuuden, elinikäisen oppimisen, että emotionaalisen sekä aistillisen mielihyvän tuottamisen. Ottamalla käyttöön luova lähestymistapa, toimintaa voidaan muuttaa arkipäiväisestä vielä enemmän innostavammaksi. 

Luovatyöskentely on keskeistä myös ihmislähtöisen hoivan teoriassa. Tässä lähestymistavassa tunteet, tunnelmat sekä suhteiden välisyydet ovat kaiken ytimessä. Ihmislähtöisyys arvostaa kommunikoimista ja vuorovaikutusta sekä auttaa tukemaan henkilökohtaista identiteetin tunnetta.

Ilon luonteeseen kuuluu kiitollisuus jostakin sellaisesta, mitä olet pystynyt ilmaisemaan omalla tavallasi. Luovatoiminta voi olla vahva väline avaamaan muistisairaan ihmisen lukkoja, edistämään kykyä itseilmaisuun ja rohkaista kertomaan omaa tarinaa.  Tarinan kerronta opettaa meitä keskittymään muistisairaaseen ihmiseen, auttaa tunnistamaan hänen kykynsä kasvuun, merkitykseen, liittymiseen ja ehkä kaikkien tärkeimpään, hänen kykyyn opettaa meille jotain arvokasta elämästä

The Lautasliina-kirjotut kotitarinat on suunniteltu tavaksi kommunikoida laajemmalle yleisölle luovuuden tärkeydestä muistisairaalle ihmiselle. Arkipäiväinen lautasliina muuttuu mielikuvitukselliseksi esineeksi tässä ja nyt hetkessä.  Näitä tarinoita ja kuvia tulemme näkemään jatkossa.